ตารางราคา

XS
ยาว (ม.)0.6
กว้าง (ม.)0.75
สูง (ม.)2.6
ขนาด (ตรม.)0.45
ราคา (รวมภาษี)
ต่อเดือน299บาท
ราคา (รวมภาษี)
ต่อวัน10บาท
S
ยาว (ม.)1
กว้าง (ม.)1.5
สูง (ม.)2.6
ขนาด (ตรม.)1.5
ราคา (รวมภาษี)
ต่อเดือน999บาท
ราคา (รวมภาษี)
ต่อวัน34บาท
M
ยาว (ม.)1.5
กว้าง (ม.)3
สูง (ม.)2.6
ขนาด (ตรม.)4.5
ราคา (รวมภาษี)
ต่อเดือน2,999บาท
ราคา (รวมภาษี)
ต่อวัน100บาท
L
ยาว (ม.)2.5
กว้าง (ม.)3
สูง (ม.)2.6
ขนาด (ตรม.)7.5
ราคา (รวมภาษี)
ต่อเดือน4,999บาท
ราคา (รวมภาษี)
ต่อวัน167บาท
XL(1)(ชั้น 1)
ยาว (ม.)4
กว้าง (ม.)3
สูง (ม.)4.2
ขนาด (ตรม.)12
ราคา (รวมภาษี)
ต่อเดือน11,999บาท
ราคา (รวมภาษี)
ต่อวัน400บาท
XL(2-7)
ยาว (ม.)4
กว้าง (ม.)3
สูง (ม.)2.6
ขนาด (ตรม.)12
ราคา (รวมภาษี)
ต่อเดือน7,999บาท
ราคา (รวมภาษี)
ต่อวัน267บาท
XXL
ยาว (ม.)3
กว้าง (ม.)6
สูง (ม.)2.6
ขนาด (ตรม.)18
ราคา (รวมภาษี)
ต่อเดือน10,999บาท
ราคา (รวมภาษี)
ต่อวัน367บาท
GARAGE(ชั้น 1)
ยาว (ม.)3
กว้าง (ม.)7
สูง (ม.)4.2
ขนาด (ตรม.)21
ราคา (รวมภาษี)
ต่อเดือน16,499บาท
ราคา (รวมภาษี)
ต่อวัน550บาท

Need assistance? Contact us at 0923696514. One of our representatives will be glad to assist you.