ราคาเช่าห้องประชุมและ Coworking Space

ห้องประชุม
ราคาเช่า


แพ็คเกจ
จำนวนเต็มวัน (8 ชั่วโมง)ครึ่งวัน (4 ชั่วโมง)
ห้องประชุม 110 คน3,200 บาท1,920 บาท
ห้องประชุม 2
8 คน2,560 บาท1,540 บาท
ห้องประชุม 36 คน1,920 บาท1,150 บาท

Coworking Space
ราคาเช่า


แพ็คเกจบาท / คน
3 ชั่วโมง99
6 ชั่วโมง159
รายสัปดาห์999
รายเดือน1999